QRZ
Home
QRZ
Segnala Errori


Nominativo: SP8LM

Nome: MAREK JAN

Cognome: LAGOWSKI

Città: POLANCZYK

Cap: 38-610

Indirizzo: POLANCZYK OS PANORAMA 2/5

Stato: POLAND